Karolinska Institutets Svarta Bok

                     

Angående Macchiarini-ärendet

En av dem som i största detalj grävt i och redogjort för Paolo Macchiarini och hans verksamhet i Sverige och på annat håll är vetenskapsjournalisten Leonid Schneider med internetsajten https://forbetterscience.com/. Där finns bland mycket annat en sammanställning av alla kända patienter som Macchiarini transplanterat med antingen en decellulariserad luftstrupe (det som först användes) eller med den typ av plastluftstrupar som introducerades vid KI/KS (https://forbetterscience.com/2017/06/16/macchiarinis-trachea-transplant-patients-the-full-list/).

En annan som redan tidigt engagerade sig starkt i ärendet och framförde varningar till KI:s ledning är den belgiske professorn och kirurgen Pierre Delaere. Han publicerade 2020 en bok – ”The Biggest Lie in Medical History” – där han redogör för omöjligheten i det projekt Macchiarini drev påhejade från ledande personer vid KI. Länk till boken finns här:

https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000698/50489035/boekbiggestlie