Karolinska Institutets Svarta Bok

Bilden ovan visar en del av den bokhylla som sitter ovanför datorn vid min arbetsplats hemma på ön i Östergötlands skärgård. Här finns många av de böcker jag införskaffade och tog del av under den tid då arbetet med boken Forskning till Salu och senare andra böcker pågick. Nedan ges en referenslista till ett antal av de viktigaste böckerna som står på hyllan, upptagna i ordning efter publikationsår. Notabelt är att nästan samtliga böcker kommer från USA. Svensk litteratur inom området finns knappast.

BÖCKER OM RELATIONEN MELLAN UNIVERSITET OCH NÄRINGSLIV

Le Fanu J. The rise and fall of modern medicine. Abacus, 2000

Beckwith J. Making genes making waves. A social activist in science. Harvard University Press, 2002

Goliszek A. In the name of science. A history of secret programs, medical research, and human experimentation. St Martin’s Press, 2003

Krimsky S. Science in the private interest. Roman & Littlefield publishers Inc, 2003

Goozner M. The $ 800 million pill. The truth behind the cost of new drugs. University of California Press, 2004

Slaughter S & Rhoades G. Academic capitalism and the new economy. Markets, state, and higher education. The Johns Hopkins University Press, 2004

Angell M. The truth about the drug companies. How they deceive us and what to do about it. Random House, 2004

Washburn J. University Inc. The corporate corruption of higher education. Basic Books, Perseus Books Group, 2005

Kassirer JP. On the take. How medicine’s complicity with big business can endanger your health. Oxford University Press, 2005

Rost P. Sjuka pengar. En svensk insider skakar läkemedelsindustrin. Optimal Förlag, 2006 – översättning av engelskt original

Greenberg DS. Science for sale. The perils, rewards and delusions of campus capitalism. The university of Chicago Press, 2007

Geiger RL & Sá CM. Tapping the riches of science. Universities and the promise of economic growth. Harvard University Press, 2008

Michaels D. Doubt is their product. How industry’s assault on science threatens your health. Oxford University Press, 2008

Schrecker E. The lost soul of higher education. Corporatization, the assault on academic freedom, and the end of the American university. The New Press, 2010

Schaefer Riley N. The faculty lounges and other resons why you won’t get the college education you paid for. Ivan R Dee, 2011


BÖCKER OM MACCHIARINI-AFFÄREN

Lindquist B. Macchiarini affären. Sanningar och lögner på Karolinska. Albert Bonniers Förlag, 2018

Wallberg H & Appelqvist K. När lögnen blir sanning. Om händelserna efter Macchiariniaffären. Natur & Kultur, 2019

Delaere P. The biggest lie in medical history. Fritt tillgänglig på Internet under adressen: https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000698/50489035/boekbiggestlie

BÖCKER OM NYA KAROLINSKA

Ennart H & Mellgren F. Sjukt hus. Globala miljardsvindlerier – från Lesotho till Nya Karolinska. Ordfront, 2016

Gustafsson A & Röstlund L. Kampen om Karolinska – Konsulterna. Mondial, 2019

BÖCKER OM FORSKNINGSFUSK

Kevles DJ. The Baltimore case. A trial of politics, science and character. WW Norton & Company, 1998

Freeland Judson H. The great betrayal. Fraud in science. Harcourt Inc, 2004

Sundberg R. Forskningsfusket bara fortsätter. Macchiariniskandalen & Karolinska Institutet – de ekonomiska och politiska drivkrafterna. Pagina Forlag, 2016