Karolinska Institutets Svarta Bok

Karolinska Institutets Svarta Bok

En antologi 2004-2020
Johan Thyberg

Välkommen!

Mitt intresse för de frågor som tas upp i denna antologi väcktes 2003 när jag i tidskriften Science läst en recension av en bok med titeln Science in the Private Interest av den amerikanske forskaren Sheldon Krimsky.

Denne har under en lång följd av år forskat om kontakterna mellan universitet och näringsliv och har skrivit ett stort antal artiklar i högt ansedda tidskrifter om detta ämne liksom ett flertal böcker.


Efter att ha läst boken kunde jag konstatera att många av de exempel Krimsky tog upp från amerikanska universitet och kritiserade tycktes ha motsvarigheter på KI och detta gav mig anledning att börja titta närmare på saken.

Detta kom under åren framöver att leda till flera olika projekt där jag granskat olika händelser och skeenden på KI.

Klicka på boken Karolinska Institutets Svarta Bok för nedladdning.


Johan Thyberg
Legitimerad läkare
Pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi Karolinska Institutet

E-post: sciencecheck92@gmail.com

På följande sidor följer innehållsförteckning över antologin, ytterligare några tidigare ej publicerade artiklar samt en litteraturlista:

Sid 2 – Innehållsförteckning antologin

Sid 3 – Angående Macchiarini-ärendet

Sid 4 – Socialminister Göran Hägglund medverkar i tveksamma affärer inom sjukvårdsområdet (tidigare opublicerad artikel från januari 2013)

Sid 5 – Nobelstiftelsen – den moraliska kameleonten (tidigare opublicerad artikel från 2015)

Sid 6 – Medicinsk forskning eroderas av ekonomiska intressekonflikter (Newsmill 2009-03-20)

Sid 7 – Uppföljning kring misstänkt oredlighet i forskningen på KI (NewsVoice 2019-03-16)

Sid 8 – Litteraturlista

Sid 9 – Länk till den belgiske professorn Pierre Delaeres bok om Macchiarini-skandalen